"Дипломат байгууллагын…/МЭДЭЭ/Архив албан хэрэг хөтлөл…

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн сургалт хийв.

Байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын зохион байгуулалт, албан бичиг боловсруулахад тавигдах шаардлага, стандарт, ажилтнуудаас архивт хүлээлгэн өгөх баримтанд тавигдах шаардлага, Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэргийн хөтлөлтийн улсын үзлэгт бэлтгэх асуудлаар сургалт зохион байгууллаа. Архивын ерөнхий газрын мэргэжил арга зүйн удирдлагын газрын ахлах мэргэжилтэн Ш.Даариймаа 2019 оны 08 дугаар сарын 29 ний өдөр ДБҮЭГ-ын сургалтын танхимд зохион явууллаа. Энэхүү сургалтад нийтдээ 30 албан хаагч хамрагдлаа.

ОНЦЛОХ ВИДЕО

ЦАГ АГААР

booked.net

ДБҮЭГ ДАГААРАЙ

САНАЛ ХҮСЭЛТ