ДБҮЭГ-ын захирлын тушаал

А-61 Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэх тухай. (1)Харуул, хамгаалалтын ажилтны ажлын байранд мөрдөх журам
А-62-Техникийн-байнгын-комиссын-бүрэлдэхүүн-ажиллах-журам-батлах-тухай

Үйлчилгээний хөлс шинэчлэн тогтоох тухай
Байгууллагын эзэмшлийн орон сууц хөлслүүлэх журам
Байгуулагын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг батлах тухай
ДБҮЭГ-ын ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх,урамшуулал олгох,шагнах журам
Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчилсэн
Ёс зүйн дүрэм шинэчлэгдсэн 2018
ДБҮЭГ-ын Дотоод хяналт шалгалтын журам
Журам батлах тухай А-134
А-39 Бйагууллагын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг батлах тухай
А-154, Журам шинэчлэн батлах тухай
ДБҮЭГ-ын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,эрүүл ахуйн дүрэм
ДБҮЭГ-ын ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх,урамшуулал олгох,шагнах журам
Байгуулагын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг батлах тухай
ДБҮЭГ-ын Дотоод хяналт шалгалтын журам
Мэдээллийн аюулгүй байдлын журам

ОНЦЛОХ ВИДЕО

ЦАГ АГААР

booked.net

ДБҮЭГ ДАГААРАЙ