Захиргааны хэлтэс ADMINISTRATION DIVISION

– Захиргааны хэлтэс

Байгууллагын үйл ажиллагааны стратеги зорилтын хүрээнд захиргаа, удирдлагын болон хүний нөөцийн удирдлага төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, Монгол Улсын хууль тогтоомж, журмын дагуу захирлын тушаал шийдвэрийн гүйцэтгэлийг зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүргийн хүрээнд 10 гаруй ажилтан ажиллаж байна.– Administrative Division

The organization’s strategic objectives are to improve administrative management and human resource management. The department is responsible for organizing functions of the director and implementing decisions performance according to the Law of Mongolia.

ОНЦЛОХ ВИДЕО

ЦАГ АГААР

booked.net

ДБҮЭГ ДАГААРАЙ