Нээлттэй дуудлагын худалдааны зар

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 370 дугаар тогтоолын дагуу Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газрын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй дараах автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.
Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн танилцуулга:
2008 онд үйлдвэрлэсэн 70107 км явсан 93 46 УБГ улсын дугаар, JNIBCACIIZ0014201 арлын дугаартай Ниссан Тида маркын суудлын автомашин.
1 Дуудлага худалдаа болох хугацаа 2020 оны 10 сарын 02-ний өдрийн 11:00 цагт
2 Дуудлага худалдаа болох газар Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газрын 1-р давхарын хурлын танхимд
3 Худалдах доод үнэ 2,500,000.00 /хоёр сая таван зуун мянган/ төгрөг
4 Дуудлага худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ 650,000.000 /зургаан зуун тавин мянган / төгрөг
5 Худалдан авах гэрээний нөхцөл Худалдан авагч дуудлага худалдаагаар авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.
6 Дэнчин байршуулах данс Хүлээн авагч байгууллага: Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар
Дансны дугаар: 270 510 6394 / Голомт банк/
Дансны нэр: ДБҮЭГазар

Дуудлага худалдаанд оролцох хувь хүн, албан байгууллага дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг зөв цэвэр бөглөж, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх, /хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар зэрэг баримтуудыг бүрдүүлэх бөгөөд Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газрын 202 тоот өрөөнд хүлээн авна.
Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
/Хүсэлтийн маягт татах Энд дарж татна уу
http://dipservice.gov.mn/wp-content/uploads/2020/09/Хүсэлтийн-маягт.pdf

ОНЦЛОХ ВИДЕО

ЦАГ АГААР

booked.net

ДБҮЭГ ДАГААРАЙ