Санхүү, Эдийн засгийн хэлтэс FINANCIAL AND ECONOMIC DIVISION

– Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс

Байгууллагын санхүү, эдийн засгийн бодлогыг тодорхойлж, санхүүгийн чадавхийг дээшлүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулан хэрэгжүүлэх, өмч хөрөнгийн хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавих чиг үүргийн хүрээнд 7 ажилтан ажиллаж байна.

– Financial and Economic Division

The aim of the department is to define organization’s financial and economic policy, financial stability and steadily increasing profits, implementation of accounting policy and property control.

ОНЦЛОХ ВИДЕО

ЦАГ АГААР

booked.net

ДБҮЭГ ДАГААРАЙ