МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Захирлын тушаал

Захирлын тушаал

Нэр
1А-08-ДБҮЭГ-ТӨҮГ-ын-Ажилтны-ёс-зүйн-дүрэм-батлах-тухай
2А-60 хавсралт
3А-60 Захирлын зөвлөлийн ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай
4А-64 ДБҮЭГ-ын Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай
5А-69 Зардал хэмнэх тухай
6А-81-ДБҮЭГ-ын-үйлчилгээний-үнэ-хөлсийг-шинэчлэн-батлах-тухай
7А-03 ДБҮЭГ-ын Нууцын журам-ыг батлах тухай
8А-08 ДБҮЭГ ТӨҮГ-ын Ажилтны ёс зүйн дүрэм батлах тухай
9Автомашин-нийлүүлэх-гүцэтгэгчийг-сонгон-шалгаруулах-Үнэлгээний-хороо-байгуулах-тухай
10Автобаазын-халаалтын-регистр-солих-гүцэтгэгчийг-сонгон-шалгаруулах-Үнэлгээний-хороо-байгуулах-тухай
11Ахмадуудад-хүн-дэтгэл-үзүүлэх-тухай
12Хариуцлагатай-жижүүрийн-хуваарь-батлах-тухай
13Хөдөлмөр-аюулгүй-байдлыг-хамгаалах-хувцас-нийлүүлэх-гүцэтгэгчийг-сонгон-шалгаруулах-Үнэлгээний-хороо-байгуулах-тухай
14Автомашин-тос-тосолгооны-материл-нийлүүлэх-гүцэтгэгчийг-сонгон-шалгаруулах-Үнэлгээний-хороо-байгуулах-тухай
15А-17-Үнэлгээний-хороо-байгуулах-тухай
16А-18-Үнэлгээний-хороо-байгуулах-тухай
17А-19-Үнэлгээний-хороо-байгуулах-тухай
18А-20-Томилолтоор-ажиллуулах-тухай

Та бүхэнд автомашин түрээсийн үйлчилгээг санал болгож байна

Энэхүү үйлчилгээнд: Бенз, Соната, Ландкруйзер, Альфард, Старекс, Каунти зэрэг авто машинаар мэргэшсэн хамт олон таньд үйлчлэх болно.