МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ЭНЭ ДОЛОО ХОНОГТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОЙМ

ЭНЭ ДОЛОО ХОНОГТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОЙМ

Зоог катерингийн алба: Монгол Улсын ГХЯ-нд 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр “Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын үндэсний V форум” хуралдааны үеэр 80 хүний 2 удаагийн цайны завсарлага, 1 удаагийн өдрийн зоогийн арга хэмжээ, 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр  Монгол Улс дахь олон  улс  судлалын хүрээлэнгийн  өнөөгийн байдал  хэвийн төлөвийн хурлын үеэр 90 хүний 1 удаагийн цайны завсарлага болон 1 удаагийн оройн зоогийн арга хэмжээнд тус тус үйлчилгээ үзүүлж ажиллаа.

Тохижилт үйлчилгээний алба: Дараах хуралдаан болон арга хэмжээнүүдийн үеэр хурлын танхимын цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйг хариуцан ажиллаа.

Засвар үйлчилгээний алба: Зайсан грийн вилла хотхоны 3 өрөө байранд шаардлагатай цахилгааны засварын ажлыг хийж гүйцэтгэв.

Та бүхэнд автомашин түрээсийн үйлчилгээг санал болгож байна

Энэхүү үйлчилгээнд: Бенз, Соната, Ландкруйзер, Альфард, Старекс, Каунти зэрэг авто машинаар мэргэшсэн хамт олон таньд үйлчлэх болно.