Ёс зүйн хороо

“ДБҮЭГ” ТӨҮГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

“ДБҮЭГ” ТӨҮГ-ын захирлын 2018 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн А/41 дугаар тушаалаар баталсан “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газрын ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх үүднээс “Ёс зүйн хороо” ажиллаж байна.

ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ёс зүйн хорооны дарга:
Захиргааны хэлтсийн дарга /Л.Эрдэнэбаатар/
Ёс зүйн хорооны гишүүд:
Үйлчилгээ, ашиглалтын хариуцсан дэд захирал /Д.Чулуунбаатар/
Хуулийн зөвлөх /Б.Нямдулам/
Хүний нөөц нийгмийн асуудал эрхэлсэн мэргэжилтэн /Б.Халиун/
Нягтлан бодогч /Ж.Үүрмандах/
Жолооч /Д.Эрдэнэбат/
Ёс зүйн хорооны нарийн бичгийн дарга:
Дотоод хяналт шалгалтын мэргэжилтэн /Н.Мөнхтуул/

Ажилтны ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол тухайлбал, албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа буюу ажлын байрандаа согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, иргэд, үйлчлүүлэгчтэй эелдэг бус харьцаж, ялгаварлан гадуурхсан талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, зөрчлийг шалган тогтоож, дүгнэлт гаргана.

“ДБҮЭГ” ТӨҮГ -ЫН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХАЯГ, УТАС
Та ажилтны талаарх санал, гомдлыг амаар, бичгээр, цахимаар болон биечлэн гаргах боломжтой.
Цахим хуудас: www.dipservice.gov.mn
И-мэйл: munkhtuul@dipservice.gov.mn
Утас: (+976) 11-318110, 70000865

“ДБҮЭГ” ТӨҮГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ХОРОО

ОНЦЛОХ ВИДЕО

ЦАГ АГААР

booked.net

ДБҮЭГ ДАГААРАЙ

САНАЛ ХҮСЭЛТ