Ёс зүйн хорооETHICS COMMITTEE

“ДБҮЭГ” ТӨҮГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

“ДБҮЭГ” ТӨҮГ-ын захирлын 2018 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн А/41 дугаар тушаалаар баталсан “Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газрын ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийг хэрэгжүүлэх үүднээс “Ёс зүйн хороо” ажиллаж байна.

ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Ёс зүйн хорооны дарга:
Захиргааны хэлтсийн дарга
Ёс зүйн хорооны гишүүд:
Үйлчилгээ, ашиглалтын хариуцсан дэд захирал
Хуулийн зөвлөх
Хүний нөөц нийгмийн асуудал эрхэлсэн мэргэжилтэн
Нягтлан бодогч
Жолооч
Ёс зүйн хорооны нарийн бичгийн дарга:
Дотоод аудитор
Ажилтны ёс зүйн зөрчлийн талаарх гомдол тухайлбал, албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа буюу ажлын байрандаа согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэсэн, иргэд, үйлчлүүлэгчтэй эелдэг бус харьцаж, ялгаварлан гадуурхсан талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, зөрчлийг шалган тогтоож, дүгнэлт гаргана.

“ДБҮЭГ” ТӨҮГ -ЫН АЖИЛТНЫ ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙН ТАЛААР ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ХАЯГ, УТАС
Та ажилтны талаарх санал, гомдлыг амаар, бичгээр, цахимаар болон биечлэн гаргах боломжтой.
Цахим хуудас: www.dipservice.gov.mn
И-мэйл: dbueg@dipservice.gov.mn
Утас: (+976) 11-318110

“ДБҮЭГ” ТӨҮГ-ЫН ЁС ЗҮЙН ХОРОО

ОНЦЛОХ ВИДЕО

ЦАГ АГААР

booked.net

ДБҮЭГ ДАГААРАЙ