МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Байгууллагын тайлан төлөвлөгөө

Байгууллагын тайлан төлөвлөгөө

НЭР

Тушаалын дугаар

Батлагдсан Огноо

1

Нууцын журам 2016 A1172

А-60 Захирлын зөвлөлийн ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай3

А-58 Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

А-60 хавсралт

А-64 ДБҮЭГ-ын Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай
А-69 Зардал хэмнэх тухай

А-81-ДБҮЭГ-ын-үйлчилгээний-үнэ-хөлсийг-шинэчлэн-батлах-тухай

Нууцын журам 2016 A117

Та бүхэнд автомашин түрээсийн үйлчилгээг санал болгож байна

Энэхүү үйлчилгээнд: Бенз, Соната, Ландкруйзер, Альфард, Старекс, Каунти зэрэг авто машинаар мэргэшсэн хамт олон таньд үйлчлэх болно.