ДБҮЭГ-ын захирлын тушаал


Үйлчилгээний хөлс шинэчлэн тогтоох тухай
Байгууллагын эзэмшлийн орон сууц хөлслүүлэх журам
Байгуулагын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг батлах тухай
ДБҮЭГ-ын ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх,урамшуулал олгох,шагнах журам
Байгуулагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 10 сар
Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчилсэн
Ёс зүйн дүрэм шинэчлэгдсэн 2018
ДБҮЭГ-ын Дотоод хяналт шалгалтын журам
Журам батлах тухай А-134
А-39 Бйагууллагын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг батлах тухай
А-154, Журам шинэчлэн батлах тухай
Байгуулагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 10 сар
Байгуулагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 10 сар
Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчилсэнЁс зүйн дүрэм шинэчлэгдсэн 2018
ДБҮЭГ-ын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа,эрүүл ахуйн дүрэм
ДБҮЭГ-ын ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх,урамшуулал олгох,шагнах журам
Байгуулагын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг батлах тухай
ДБҮЭГ-ын Дотоод хяналт шалгалтын журам
Хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчилсэнМэдээллийн аюулгүй байдлын журам
Үйлчилгээний хөлс шинэчлэн тогтоох тухайҮйлчилгээний хөлс шинэчлэн тогтоох тухай
Харуул, хамгаалалтын ажилтны ажлын байранд мөрдөх журам
А-62-Техникийн-байнгын-комиссын-бүрэлдэхүүн-ажиллах-журам-батлах-тухай

А-72-Захирлын-зөвлөлийн-брэлдэхүүнийг-шинэчлэх-ажиллах-журамт-өөрчлөлт-оруулах-тухай

ОНЦЛОХ ВИДЕО

ЦАГ АГААР

booked.net

ДБҮЭГ ДАГААРАЙ