МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Төсөв, санхүү

Төсөв, санхүү

http://dipservice.gov.mn/wp-content/uploads/2023/05/Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-зарлагын-мөнгөн-гүйлгээ-4сар.pdfНэр
1ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
2ТӨРИЙН ӨМЧИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН, ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
3ДБҮЭГазрын-хагас-жилийн-санхүүгийн-тайлан
4Аудитын-тайлан-дүгнэлт-зөвлөмжийн-мөрөөр-авч-хэрэгжүүлсэн-арга-хэмжээний-тайлан
5ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ
62023 оны зорилтот түвшин , хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөө2023 оны зорилтот түвшин , хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөө
7Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-зарлагын-мэдээ-1-сар
8Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-зарлагын-мэдээ-2-сар
9Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-орлогын-мэдээ-1-сар
10Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-орлогын-мэдээ-2-сар
11Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 3-сар
12Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ 3-сар
13http://dipservice.gov.mn/wp-content/uploads/2023/05/Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-зарлагын-мөнгөн-гүйлгээ-4сар.pdf
14http://dipservice.gov.mn/wp-content/uploads/2023/05/Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-орлогын-мөнгөн-гүйлгээ-4сар.pdf

Та бүхэнд автомашин түрээсийн үйлчилгээг санал болгож байна

Энэхүү үйлчилгээнд: Бенз, Соната, Ландкруйзер, Альфард, Старекс, Каунти зэрэг авто машинаар мэргэшсэн хамт олон таньд үйлчлэх болно.