МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Төсөв, санхүү

Төсөв, санхүү

Нэр
1ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ
2ТӨРИЙН ӨМЧИЙН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН, ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
3ДБҮЭГазрын-хагас-жилийн-санхүүгийн-тайлан
4Аудитын-тайлан-дүгнэлт-зөвлөмжийн-мөрөөр-авч-хэрэгжүүлсэн-арга-хэмжээний-тайлан
5ТАВАН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР, ХАЯГ
62023 оны зорилтот түвшин , хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөө2023 оны зорилтот түвшин , хөрөнгө оруулалтын батлагдсан төлөвлөгөө
7Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-зарлагын-мэдээ-1-сар
8Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-зарлагын-мэдээ-2-сар
9Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-орлогын-мэдээ-1-сар
10Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-орлогын-мэдээ-2-сар
11Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зарлагын мөнгөн гүйлгээ 3-сар
12Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлогын мөнгөн гүйлгээ 3-сар
13http://dipservice.gov.mn/wp-content/uploads/2023/05/Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-зарлагын-мөнгөн-гүйлгээ-4сар.pdf
14http://dipservice.gov.mn/wp-content/uploads/2023/05/Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-орлогын-мөнгөн-гүйлгээ-4сар.pdf
15Санхүүгийн-тайлан-2023-оны-хагас-жил
16Гүйцэтгэл-1-9-сар
17Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-зарлагын-мэдээ-5-9-сар
18Цалингийн-зардлаас-бусад-таван-сая-төгрөгөөс-дээш-үнийн-дүн-бүхий-орлогын-мэдээ-5-9-сар

Та бүхэнд автомашин түрээсийн үйлчилгээг санал болгож байна

Энэхүү үйлчилгээнд: Бенз, Соната, Ландкруйзер, Альфард, Старекс, Каунти зэрэг авто машинаар мэргэшсэн хамт олон таньд үйлчлэх болно.