МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ЭНЭ ДОЛОО ХОНОГТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОЙМ /2024.03.25-03.29/

ЭНЭ ДОЛОО ХОНОГТ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТОЙМ /2024.03.25-03.29/

Тохижилт үйлчилгээний алба: 

  • 2024 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Номин болон Зөвшилцөл танхимд Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын ОУ-ын судалгааны төвөөс зохион байгуулсан хурал цайны завсарлага, өдрийн хоол;
  • 2024 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдөр Номин танхимд үдээс өмнө Тогтвортой хөгжил хамтын ажиллагааны газар болон НҮБ-ын хамтарсан удирдах хорооны хурал цайны завсарлага, өдөр нь ЗТХЯ-ны Тусгай элч ноён Жан тодттой уулзах уулзалт;
  • 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр ГХЯ-ны Номин танхим, Зөвшилцил танхимд болсон НҮБ-ын Бизнес ба хүний эрх сэдэвт хурал хурал болон өдрийн цайны завсарлагын бэлтгэл ажлыг тус тус хангаж ажилласан.

Засвар үйлчилгээний алба:

  • НҮБ-ын байрны гадна гэрэлд улирлын цагийн тохиргоо хийв.
  • Вьетнам ЭСЯ цахилгааны гэмтэл засварлав.
  • Жендерийн үндэсний хорооны дээврийн цас буулгав.

Зоог катерингийн алба:

  • ГХЯ-нд 03 дугаар сарын 25-ны өдөр Номин танхимд 80 хүний цайны завсарлага болон өдрийн хоол;
  • ГХЯ-нд 03 дугаар сарын 28-ны өглөө Номин танхимд “Нэгдсэн үндэстний байгууллагын  хүүхдийн сан”-ийн 50 хүний цайны завсарлага, “Зам тээврийн яам”-ны 70 хүний өдөр болон оройн цайны завсарлага;
  • ГХЯ-нд 03 дугаар сарын 29-ний өдөр Номин танхимд ”Нэгдсэн үндэстний байгууллага”-ын 50 хүний өглөө болон өдрийн цайны завсарлагад тус тус үйлчилгээ үзүүлж ажилласан.

Авто баазын алба:

  • Азийн хөгжлийн банканд стариа маркийн 0491 УНҮ төлбөртэй зочинд 587 км-ын үйлчилгээ үзүүллээ.

Та бүхэнд автомашин түрээсийн үйлчилгээг санал болгож байна

Энэхүү үйлчилгээнд: Бенз, Соната, Ландкруйзер, Альфард, Старекс, Каунти зэрэг авто машинаар мэргэшсэн хамт олон таньд үйлчлэх болно.